Jubileumeditie
Donderdag 16 mei 2019 - Hotel Veenendaal
10e Landelijke Asbest Praktijkdag
Uw jaarlijkse update van nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk
asbestpraktijkdag

Praktijksessies ronde II:

14:50 tot 15:35

Sessie 4. Chroom-6: het nieuwe asbest?
Waarom is Chroom-6 (verbindingen) op dit moment actueel? Moeten we ons zorgen maken? Allereest moeten we begrijpen wat de materie inhoudt. Alleen op deze manier kunnen we het beheersbaar maken en houden. We moeten voorkomen dat we de Chroom-6 issue in een apart hokje plaatsen en behandelen. Met de bestaande wet- en regelgeving kunnen we een veilige werkomgeving creëren.
Mustafa Gülsever, Adviseur Gevaarlijke stoffen & Kwaliteit, SiAl Consultants & Managers B.V.

Sessie 5. Praktijkcasus: “out-of-the-box” denken bij de ontmanteling van een voormalige fosforfabriek in Vlissingen
De voormalige fosforfabriek in Vlissingen betrof een industrieel complex met veel asbest en andere veiligheidsproblemen zoals straling, fosfor en totaalsloop. Het saneren van fosfor, asbest en radio-actief asbesthoudend materiaal gaat niet samen, op grond van de voorschriften uit wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld: als fosfor aanwezig is kan er geen containment-tent worden gebouwd. Hoe is omgegaan met botsende wet- en regelgeving in deze praktijkcasus? Welke oplossingen zijn bedacht? U hoort het inspirerende verhaal van deze ontmanteling waarbij door veelvuldig informeren en overleg, handhavers van verschillende disciplines (gemeente, ISZW, Omgevingsdienst) uit hun comfortzone zijn getreden en “out-of-the-box” oplossingen zijn gevonden.
Peter Ruts, Asbestdeskundige (ADK) en directievoering, Enforcement BV

Sessie 6. Ruimte voor nieuwe innovatieschema’s naast de huidige Ascert standaard
Het plenaire debat in de Tweede Kamer dat plaatsvond op 7 maart jl., geeft ruimte voor nieuwe innovatieschema’s. In deze sessie worden praktijkvoorbeelden van onder andere Aedes en dNAA besproken en de kansen voor opdrachtgevers en branchepartijen. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe ideeën, een zorgvuldige toetsing daarvan alsmede de borging van het toezicht op het correct naleven.
drs. Otto Hegeman, Adviseur, OOM-milieumanagement
ir. Ingmar Scheiberlich MSc MRE, Consultant en projectmanager, AT Osborne B.V.

Spreker: 
drs. Otto Hegeman
ir. Ingmar Scheiberlich
Mustafa Gülsever
Peter Ruts