Donderdag 17 mei 2018 - Van der Valk Hotel Utrecht

9e Landelijke Asbest Praktijkdag

Home

In ontwikkelingen!

  • Programma versnelling in de aanpak van asbestdaken
  • Versnelling in de praktijk: brede regionale samenwerking Drenthe
  • Protocol SZW/Omgevingsdiensten/CBI´s: informatie delen en gericht controleren
  • Een andere kijk op (veiligheids)cultuur en communicatie: wat kunnen we leren van het gedrag van apen?
  • Ontwikkelingen onderbouwing asbestblootstelling en adembescherming

Veel nieuwe wetgeving

Een belangrijke  verandering binnen de nieuwe wetgeving is de verlaging van de grenswaarde. De aanpassing heeft gevolgen voorde adembeschermingsmiddelen, de risicoklasse-indeling  en de daarmee gepaard gaande vrijgavemethode. De certificatieschema’s voor asbestinventarisatie (SC540) en asbestverwijdering (SC530) zijn aangepast en samengevoegd tot één nieuw certificatieschema dat op 1 maart 2017 van kracht is geworden. De eisen aan zowel de asbestinventarisatiebedrijven als de asbestsaneringsbedrijven zijn hierin verduidelijkt en gestroomlijnd. Wat is er veranderd? Zijn er nieuwe regels bijgekomen, of zijn er regels vervallen? Wat zijn daarvan de juridische gevolgen? En moet een saneerder of inventariseerder daarop zijn werkmethode aanpassen? (sessie 4)

 
Risico´s of kansen voor asbestinventarisatie en –verwijdering?

De veranderingen zijn ook van belang voor onder andere opdrachtgevers en handhavende instanties. Welke risico’s en kansen liggen er binnen het nieuwe certificatieschema voor asbestinventarisaties en –verwijdering? (sessie 1, sessie 3)

 
LAVS: werkt het wel of niet?

Vanaf maart 2017 geldt de verplichting om te werken met het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). De meningen over de verplichting zijn verdeeld, omdat nog niet iedereen overtuigd is van de voordelen. RIR zal de randvoorwaarden aangeven voor succesvolle implementatie en kostenbesparingen als gevolg van LAVS. Tijdens de Paneldiscussie kunt u uw mening geven.
 

SMA-rt 2.2: interactieve praktijksessie voor het delen van gebruikerservaringen

Met de verlaging van de grenswaarde voor amfibool asbest is er ook een nieuwe versie van SMA-rt gelanceerd: SMA-rt 2.2. Wat is er goed aan dit systeem, wat moet zeker blijven? Welke punten kunnen worden verbeterd en hoe dan? Zijn er nog wensen wat betreft het systeem, ontbreken er dingen? (sessie 5)

 
Meer onderwerpen:

Handreiking Aanpak Asbestincidenten (sessie 2)
Privaatrechtelijk toezicht & handhaving op asbest in combinatie met asbest-P-bladen (sessie 6)
Veranderende eisen: hoe houden we asbestonderzoek in de bodem werkbaar? (sessie 7)

 
Tijdens de praktijkdag komen de actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor alle asbestdeskundigen aan bod. Zo bent u in één dag weer helemaal op de hoogte!

 

Sponsoring
Wilt u als sponsor een bijdrage leveren aan het evenement? Neem dan contact met ons op via Stephanie van der Linden, svanderlinden(@)kerckebosch.nl.

Met onder andere

(dagvoorzitter) Zelfstandig adviseur
De Vreugd Consultancy